Dėmesys

Dėmesys yra procesas, kurio metu smegenys kreipia informacijos apdorojimo išteklius, siekiant atskirti tuo momentu svarbius dalykus nuo nesvarbių. Dėmesys yra psichinės veiklos nukreipimas ir jos sutelktumas ties tam tikrais objektais. Dėmesio kreipimo tikslai yra aplinkos, minčių ir jausmų, savo paties elgesio ir veiklos suvokimas.

Dėmesys atlieka tris funkcijas:

  • Atrenka iš sudėtingos aplinkos tuos poveikius, kurie dėl tam tikrų priežasčių yra reikšmingesni už kitus.
  • Koncentruoja ir palaiko psichines jėgas ties pasirinktais objektais.
  • Reguliuoja išankstinį pasirengimą veiklai, jos vyksmą ir pertraukimą.

Dėmesio rūšys:

  • Nevalingas – atsiranda be išankstinio tikslo, o jam palaikyti nereikia pastangų. Nevalingą dėmesį sukelia stiprūs dirgikliai.
  • Valingas – atsiranda turint išankstinį tikslą, o jam palaikyti reikalingos valios pastangos. Jis pasireiškia tokiu atveju, kai žmogus imasi nepatrauklios, bet būtinos veiklos.
  • Savaiminis – atsiranda turint išankstinį tikslą, o jam palaikyti nereikia pastangų.

Dėmesio ypatybės:

  • Intensyvumas – dėmesio sutelktumas į objektą, atsiribojimas nuo pašalinių poveikių.
  • Patvarumas – patvarus toks dėmesys, kuris ilgesnį laiką nenutrūkstamai sutelktas į vieną dalyką ar veiklą.
  • Apimtis – objektų kiekis, kurį gali apimti žmogus vienu metu per trumpą laiką.
  • Paskirstymas – žmogus vienu metu gali atlikti skirtingus veiksmus, kiekvienam veiksmui skiriant dalį dėmesio.